DETAYLI ÖZGEÇMİŞ

 

EĞİTİM:
**KLİNİK PSİKOLOJİ – YÜKSEK LİSANS (MA)
(2003, Boğaziçi Üniversitesi)

TEZ KONUSU: Kısa Süreli Yarı Yapılandırılmış Destek Gruplarının Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Üniversiteye Uyumları Üzerine Etkisi ve Grup Sürecindeki Terapötik Faktörler
TEZ DANIŞMANI: Yrd.Doç.Dr. Serra Müderrisoğlu

*******************************************

**PSİKOLOJİ – LİSANS (BA)
(1996, Boğaziçi Üniversitesi)

*******************************************
**PSİKODRAMA GRUP PSİKOTERAPİSİ
(2000-2006, İstanbul Psikodrama Enstitüsü)
Tez Konusu: Psikodramada Tele–Aktarım İlişkisi ve Roller

**ÇOCUK PSİKODRAMASI
(2000, İstanbul Psikodrama Enstitüsü)

**BİREYSEL PSİKODRAMA
(2002, İstanbul Psikodrama Enstitüsü)

***********************************************

**TEMEL VE İLERİ HİPNOTERAPİ EĞİTİMİ

(2007, Ankara Omni Hipnoz Akademisi)
 

İŞ DENEYİMİ:

Eylül 1996-Temmuz 1997 tarihlerinde Nesin Vakfı’nın çocuk yurdunda (Çatalca) eğitimci, psikolojik danışman ve yönetici olarak çalıştı.
Temmuz 1997-Kasım 1998 tarihlerinde Kuleli Askeri Lisesi’nin (İstanbul) rehberlik servisinde askerlik hizmeti gereği yedeksubay olarak psikolojik danışmanlık yaptı.
Temmuz 1999-Temmuz 2000 tarihlerinde Özel Amerikan Robert Lisesi’nin (İstanbul) rehberlik servisinde psikolojik danışman olarak çalıştı.
Mart 2002 – Ağustos 2004 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde (BÜREM) bireysel/grup terapisi ve psikolojik danışmanlık hizmeti verdi.
Ocak-Mayıs 2006 – Eskişehir Sakarya Anaokulu’nda yarı zamanlı olarak psikolojik danışmanlık hizmeti verdi.
Aralık 2005-Mayıs 2008 – RTS YAŞAM Diyaliz Merkezi’nde yarı zamanlı psikolog olarak çalıştı.
Eylül-Mayıs 2006- Özel EGE Çocukevi’nde yarı zamanlı psikolog olarak çalıştı.

Eylül 2004’den beri Eskişehir’de bireylere ve gruplara yönelik psikolojik danışmanlık ve psikodrama hizmeti vermeye devam ediyor.

Bunun yanısra, ‘Sınav Kaygısı’, ‘Stresle Başetme Yöntemleri’, ‘Etkili Ebeveynlik’, ‘İletişim Becerileri’, ‘İlişkilerde Çatışma Yönetimi’, ‘Nefes ve Beden Farkındalığı’ konularında seminerler veriyor ve grup çalışmaları yürütüyor.

 

GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALAR:
17 Ağustos 1999 depreminden sonra İzmit-Derince’de çocuklara, yetişkinlere ve öğretmenlere yönelik psikososyal destek çalışmalarına bir yıl boyunca katıldı.

 

ALDIĞI SÜPERVİZYONLAR:

Prof.Dr. Güler FİŞEK (Boğaziçi Üniversitesi klinik psikoloji yükseklisans eğitimi stajı gereği bireysel psikoterapi süpervizyonu, 2001-2002)

Uzm.Psk.Dnş. Deniz Altınay (İstanbul Psikodrama Enstitüsü, psikodrama grubu süpervizyonu, 2002)

Doç.Dr. Ali Babaoğlu (BÜREM’de bireysel terapi ve psikodrama grubu süpervizyonu, 2003-2004)

Uzm.Psk. Yavuz Erten (BÜREM’de bireysel terapi süpervizyonu, 2002-2003)

Psk.Dr. Zehra Karaburçak (BÜREM’de bireysel terapi süpervizyonu, 2002-2004)

Yrd.Doç.Dr. Ayten Zara Page (BÜREM’de bireysel terapi süpervizyonu, 2002)

Psikiyatr Dr. Selim Başarır (BÜREM’de bireysel terapi süpervizyonu, 2004)

 

MESLEĞE YÖNELİK EĞİTİM ÇALIŞMALARI:

****İsrail’den “Community Stress Prevention Centre” ekibinin “Krize Müdahale-Travma” konulu 4 günlük atelye çalışması (27-30 Ağustos 1999)

****İstanbul Amerikan Robert Lisesi’nde Neylan Özdemir’den 25 saatlik Etkili Aile Eğitimi (Aralık 1999 – Ocak 2000)

****İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nün (IPI) düzenlediği, Zerka Moreno’nun liderliğinde 4 günlük yaşantı grubu çalışması (10-14 Ağustos 2000)

****İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nün (IPI) düzenlediği, Kate Hudgins ve TSI Action Trauma Team liderliğinde “Therapeutic Spiral Model for Trauma Survivors” konulu 3 günlük yaşantı grubu ve eğitim çalışması (1-3 Eylül 2000)

****İstanbul Psikanaliz Derneği’nin düzenlediği “Sır-Sınır Olarak Beden” konulu Gençlik Üzerine Tartışmalar-III Sempozyumu (15-16 Haziran 2001)

****İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nün (IPI) düzenlediği, Marcia Karp’ın liderlik yaptığı 4 günlük yaşantı grubu çalışması (3-6 Ağustos 2001)

****İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde (IPI) Sue Daniel liderliğinde “Rol Kuramı” konulu 2 günlük yaşantı grubu-eğitim çalışması (15-16 Eylül 2001)

****İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde (IPI) Deniz Altınay tarafından verilen “Spontanite Tiyatrosu” eğitimi (Aralık 2000- Haziran 2001)

****İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde (IPI) Neşe Karabekir liderliğinde “Aile Ağacı-Genososyogram” konulu 2 günlük yaşantı-eğitim grubu çalışması(26-27 Ocak 2002)

****I.Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi (8-10 Mart 2002)

****İstanbul Psikanaliz Derneği’nin düzenlediği “Sıkıntı” konulu Gençlik Üzerine Tartışmalar-III Sempozyumu (31 Mayıs -1 Haziran 2002)

****BÜREM’de Tarık Yılmaz’ın liderliğinde “Krize Müdahale-Travma” konulu 1 günlük eğitim çalışması (6 Haziran 2002)

****BÜPAM’ın düzenlediği, Murat Paker liderliğinde “Travma” konulu seminer çalışması (25 Temmuz 2002)

****İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nün (IPI) düzenlediği ve New York Psikodrama Enstitüsü eğitimcilerinin liderlik ettiği “Terapötik Sosyometri” konulu 4 günlük yaşantı-eğitim grubu çalışması (15-18 Ağustos 2002)

****İçgörü Psikoterapi Merkezi’nde Chris Joannidis liderliğinde “Winnicott ve Geçiş Alanı” başlıklı 1 günlük seminer çalışması (10 Kasım 2002)

****İstanbul Psikanaliz Derneği’nin düzenlediği “Psikosomatik Hastalıkların Tanısı” konulu II.Türk-Fransız Rorschach Günleri (13-14 Aralık 2002)

****II.Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi (7-9 Mart 2003)

****Vamık Volkan Psikanaliz ve Psikanalitik Terapi Çalışma Grubu’nun düzenlediği Psikanalitik Bakış-1/Travma ve Yaratıcılık Sempozyumu, İstanbul (17-19 Nisan 2003)

****Nancy McWilliams tarafından verilen “Kişilik Yapısı ve Psikanalitik Tanı” semineri (20 saat), Düzenleyen: İçgörü Psikoterapi Merkezi ve BÜPAM, Boğaziçi Üniversitesi (12-16 Mayıs 2003)

****IAGP (International Association of Group Psychotherapy) tarafından düzenlenen 15.Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi -Grete A. Leutz ve Maurizzio Gasseau liderliğinde “Dreams and Imaginations in Psychodramatic Group Psychotherapy” konulu 12 saatlik kongre öncesi yaşantısal çalışma grubu (23-24 Ağustos 2003)

****IAGP (International Association of Group Psychotherapy) tarafından düzenlenen 15.Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi (25-29 Ağustos 2003)

****Kültegin Ögel tarafından verilen “Madde-Alkol Bağımlılığı” konulu eğitim (10 saat).
Düzenleyen:BÜREM, Boğaziçi Üniversitesi (Haziran 2004)

****III.Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu

Türk Psikologlar Derneği (Mayıs 2007)

****”Psikodramada Aile ve Çift Terapileri” konulu konferans (16 saat)

İstanbul Psikodrama Enstitüsü (Temmuz 2007)