PSİKOTERAPİ VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK NEDİR?

  • Danışanın kendisini daha fazla tanıyarak kişisel gelişimini ve başetmekte zorlandığı sorunların tüm yönleriyle incelenerek giderilmesini hedefleyen profesyonel bir yardım sürecidir.

 

  • Haftada bir veya iki kez yapılan 45 dakikalık ya da 90 dakikalık seanslardan oluşur

 

  • Kaç seans yapılacağına terapist ve danışan birlikte karar verir

 

  • Danışman ile danışan arasındaki ilişki tamamen profesyonel bir yardım ilişkisidir

 

  • Danışanla ilgili tüm bilgilerin gizli tutulması esastır

 

  • Psikoterapi ve psikolojik danışmanlık hizmeti, bu alanda eğitim almış ve uzmanlaşmış psikologlar, psikolojik danışmanlar, psikiyatristler, ve diğer ruh sağlığı çalışanları tarafından verilir

 

  • Psikoterapi ve psikolojik danışmanlık sürecinin biçimi, çeşitli ekollere (psikanalitik, dinamik, bilişsel-davranışçı, varoluşçu, hipnoterapi, vb.) ve terapistin kişisel tarzına bağlı olarak değişiklik gösterebilir

 

PSİKİYATRİST KİMDİR? 

PSİKOLOG KİMDİR? 

PSİKOLOJİK DANIŞMAN KİMDİR?

Psikiyatrist, üniversitelerin tıp fakültelerinden mezun olup ‘ruh sağlığı ve hastalıkları’ alanında uzmanlaşan hekimlerin ünvanıdır.

Psikolog, üniversitelerin Fen-Edebiyat fakültelerine bağlı ‘Psikoloji’ bölümünden mezun olanların ünvanıdır. Bazı psikologlar, yüksek lisans veya doktora eğitimini de tamamlayarak ‘klinik psikoloji, ‘sosyal psikoloji’, ‘gelişim psikolojisi’ gibi alanlarda uzmanlaşmıştır.

Psikolojik danışman, üniversitelerin Eğitim fakültelerine bağlı ‘Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık’ bölümünden mezun olanların ünvanıdır. Bazı psikolojik danışmanlar, yüksek lisans veya doktora eğitimini de tamamlayarak belli bir alanda uzmanlaşmıştır.